Silah Ruhsatı İstek FormuİSTANBUL VALİLİĞİ’NE

 

Silah bulundurma/taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arz ederim.

 

TARİH : İMZA

DOSYA NO :

RUHSAT ALACAK OLANIN

VATANDAŞLIK NO

SOYADI

ADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM YERİ VE YILI

GÖREVİ-MESLEĞİ

RÜTBESİ VE ÜNVANI

İKAMET ADRESİ

TELEFON

Ev: İş: Cep:

YAŞ,AD VE SOYAD TASHİHİ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE-KÖY

CİLT NO

AİLE SIRA NO

SIRA NO

VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ

VERİLİŞ NEDENİ

CÜZDAN KAYIT NO

VERİLİŞ TARİHİ


AÇIKLAMA:

A-Bu form 6136 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 Sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre ruhsat müracaatında tanzim edilir

B-Bu yönetmelik hükümlerine göre,ruhsat alan kişiler sonradan 16. Maddede belirtilen durumlara girmeleri halinde durumu en geç 6 ay içinde bildirmekle yükümlüdür.

 

 

Adı ve Soyadı : …../……/2009

Rütbe veya Unvanı : imza ve Mühür

Memuriyet Sicil No : Kontrol eden amir

Menu