Arazi Sahipleri Silah Taşıma Ruhsatı


Arazi Sahipleri
'' Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,''
taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları tamamlayıp ikamet ettikleri ilçe Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri halinde Kaymakamlık Makamının uygun görmesi durumunda silah taşıma ruhsatı verilir.
1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4)1 ADET RESİMLİ İKAMETGAH BELGESİ
(İkamet ettiği yerin Polis Merkezinden mühürlü ve amir imzalı)
5) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
6) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad, Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
7) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
8) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
9) NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (Aile için)
10) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
11) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
a-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
b-Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
c-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi, Tapu Kaydı (Tapu Sicil Müdürlüğünden ) · Hububat kıraç arazide :1700 Dönüm. Taban arazide :900 Dönüm. · Bakliyat :1000 dönüm. Meskun mahal dışında · Pamuk :400 dönüm. · Tütün :200 dönüm. · Bağ :250 dönüm · Kavun karpuz :300 dönüm
Menu