Avcılık Belgesi Ruhsatı


AVCILIK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
( Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınacaktır. )
AVCILIK BELGESİ VE AVLANMA İZİN KARTI ALABİLMEK İÇİN
AVCILIK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;
T.C. Uyruklu Adaylardan;
Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi(Sertifikası) aslı veya noter tasdikli fotokopisi,
Üç adet vesikalık fotoğraf,
Muhtarlıktan alınan ikametgâh belgesi,
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi(TC Kimlik Nolu)
Sabıka kaydı olmadığına dair belge,
Süresi geçmemiş av tezkeresi veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenler hariç sağlık raporu(silah taşıma ehliyetine sahip olduklarına dair rapor),
İlk defa avcılık belgesi alacaklar; İl Müdürlüklerinden alacakları resmi yazı ile Mal Müdürlüğüne Avcılık Belgesi harcını yatıracaklar ve harç makbuzu ile diğer evraklarla birlikte şahsen veya üye oldukları Avcı Derneği aracılığı ile İl Müdürlüğümüz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine müracaat ederek Avcılık Belgesini alabileceklerdir.
2007 yılı Avcılık Belgesi Harç Miktarları;
a)Avcı Derneğine üye olanlardan ; 72,20 TL,
b)Avcı Derneğine üye olmayanlardan ; 78,90. TL,
Avcı Derneği üyesi ise, Dernek üyesi olduğuna dair belge (2007 yılı aidatını yatırdığına dair makbuz),
Yasa gereği dernekler veya vakıflara üye olamayan kamu görevlileri kurum hüviyetinin aslını göstermek ve fotokopisi alınmak suretiyle avcı derneğine üye olanlar kadar avlanma izin ücreti ödeyerek avlanma izin kartı alabileceklerdir.
NOT: Tek başına avcılık belgesi sahibi olmak avlanmak için yeterli değildir.
AVLANMA İZİN KARTI ALABİLMEK İÇİN;
Avlanma İzin Kartını / Pulunu İl Müdürlüğümüzden Bizzat Kendisi Almak İsteyen Avcılar Aşağıdaki Şartları Yerine Getirdikleri Takdirde Avlanma İzin Kartı Alabileceklerdir.
Süresi geçmemiş av tezkeresi veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi aslı ve fotokopisi,
Avcılık Belgesi varsa aslı ve fotokopisi (Avcı Kimlik bilgilerinin bulunduğu ön sayfa ve son yıla ait vize edilmiş sayfa,)
Avcı Derneğine 2007 yılına ait aidatını yatırdığına dair makbuz,
Avlanma İzin Pul Ücretleri;
28.09.2007 mesai bitiminden önce yatıranlar:
Derneğe üye olanlar için ; 45,00 YTL
Derneğe üye olmayanlar için ; 75,00 YTL
28.09.2007 mesai bitiminden sonra yatıranlar:
Derneğe üye olanlar için ; 60,00 YTL
Derneğe üye olmayanlar için ; 100,00 YTL
KURSLARA BAŞVURU
Madde 9 — Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;
a) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak,
şartları aranır.
Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Madde 10 — Kurslara başvuruda bulunan;
A) TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLARDAN;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
4) Öğrenim belgesi,
5) İkametgâh belgesi,
Menu