Avukatlar Silah Bulundurma RuhsatıAVUKATLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Müracaatta şahısların bizzat nüfus cüzdanı aslı ile birlikte veya vekillerinin gelmesi zorunludur.
2. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe
3. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
4. Nüfus müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi
5. Eski/yeni ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.
7. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet.
8. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.
9. Baro kimlik fotokopisi
10.Vergi levhası sureti noter tasdikli.
11.Barodan Avukat olduğuna dair yazı
12-Doktor raporu
13-Sabıka kaydı (silah ruhsatı için)
Menu