İş Yeri - Ev Tabanca Bulundurma Ruhsatı


İŞYERİ TABANCA BULUNDURMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Müracaatta şahısların bizzat nüfus cüzdanı aslı ile birlikte gelmeleri zorunludur.
2. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe.
3. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden
4. Fotoğraflı ikametgâh ilmühaberi. 01 adet silah ruhsatı için ibareli (Polis Merkezi Tasdikli)
5. Eski ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet (Ruhsat yeniletmeler için)
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet
7. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet
8. Vergi levhası sureti noter tasdikli (Polis Merkezi Tasdikli)
9. Kira Kontratı veya tapu senedi sureti Noter Tasdikli
10. Ortaklar (yönetim) Kurulu kararı.
11. En son Ticaret Sicil Gazetesi.
12. Evli Bayanlar İçin Evlenme Cüzdanı fotokopisi.
13. Belgelerin tamamlanmasına müteakip işlemler en az bir hafta içinde sonuçlandırılacaktır. Bu durumda talebi kabul edilerek izin verilen şahısların, durumunun uygun olmadığı sonradan her hangi bir şekilde öğrenilmesi halinde veril belge ve izinlerin İPTAL edileceği;
14. Tahkikatlar müracaat tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. Süre sonunda tahkikatları geçenlerin tahkikatları yenilenmesi gerekir.
15-İş Yeri ruhsatı belediyeden alınmış noter tastikli sureti
16-Doktor raporu
17.Sabıka kaydı

Meskende Silah Bulundurma
Silah Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben) ile, ikamet ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi
gerekmektedir.
Silah Bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
Silah ruhsatı istek formu,
Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
Bulundurma Ruhsatlarında Dikkat
Almış olduğunuz bulundurma ruhsatlı silahlar sadece talep edilen adrese göre verilmektedir, bize gelen maillerden bulundurma ruhsatlı silahımı arabada taşıyabilir miyim, misafirliğe giderken yanıma alabilir miyim, tatile giderken götürebilir miyim, hemen kapı komşuma giderken götürebilir miyim gibi pek çok soru ile karşılaşmaktayız, bunların hiç birini yapamazsınız, yaptığınız zaman 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan işlem görür ve bir daha ömür boyu silah ruhsatı alamazsınız,
ikametinizi değiştirdiniz ne yapmanız gerekir.? Yapmanız gereken silahı yeni ikametinize götürmek için ruhsatı aldığınız birime gidip yol belgesi almanız gerekmektedir eğer yol belgesi almadan götürürseniz bulundurma ruhsatlı silahı taşımış olursunuz ve tespiti halinde yine hakkınızda işlem yapılır mahkemenin size vermiş olduğu cezayı öder ve bir daha ömür boyu silah ruhsat alamazsınız.
Menu